Ikkunaremontti alentaa lämmityskustannuksia

Kiinteistöjen ikkunat joudutaan yleensä uusimaan tai korjaamaan noin 15-30 vuoden välein. Ikkunaremonttimme uusii kiinteistösi ikkunat joko kokonaan tai osittain. Ikkunaremonttitapoja on useita, mutta yleisimmin vanhat puukarmiliset ikkunat kannattaa vaihtaa kokonaan uusiin ja kestävämpiin, aluuminikarmillisiin nykymalleihin. Näin varmistetaan myös parempi lämmön- ja ääneneristys.

Ikkunaremontti luo huomattavia etuja

1. Lämmöneristys paranee ja lämmityskustannukset pienenevät

Pientalon vaatimasta lämmitysenergiasta karkaa ikkunoiden kautta lämpöä harakoille keskimäärin 15%. Vanhan kaksilasisen ikkunan (U=3 W/m2K) läpi karkaa kolminkertainen määrä energiaa nykyaikaiseen ikkunaan (U<1 W/m2K) verrattuna. Uusien ikkunoiden paremman lämmöneristyksen ansiosta ikkunaremontti siis pienentää lämmityskustannuksia merkittävästi. Samalla uusien ikkunoiden tehokas tiivistys poistaa vanhoille ikkunoille tyypillisen vetoisuuden tunteen ja laskee ikkunoiden sisäpinnan kylmäsäteilyä. Nykyaikaisilla lasivaihtoehdoilla voidaan kylmäsäteilyn lisäksi estää myös liiallinen lämpösäteily ja UV-säteilyn pääseminen sisätiloihin.

2. Ääneneristys paranee

Ikkunaremontti estää naapuruston ja liikenteen melun ajautumisen sisätiloihin. Vanhoihin ikkunoihin verrattuna nykyaikaisten ikkunoiden ääneneristys on kuin toisesta maailmasta. Varsinkin meluisilla kaupunkialueilla, rautatien varrella tai lentokentän läheisyydessä ikkunaremontin ääntä eristävä vaikutus asuinmukavuuteen on varsin merkittävä.

3. Ikkunaremontti helpottaa huoltamista

Ilmavuotojen takia vanhat ikkunat likaantuvat helposti ja vanhuuttaan jäykäksi käyneet saranat ja lukot saattavat tehdä ikkunoiden avaamisesta pesua varten perin hankalaa. Uudet ikkunat toimivat moitteettomasti, ovat helppohoitoisia ja onpa saatavilla jopa itsepuhdistuvia titaanioksidipinnoitettuja ikkunamalleja. Lisäksi ikkunaremontti kielii hyvin hoidetusta kiinteistöstä ja on omiaan nostamaan asunnon arvoa.

Munkkiniemen Remonttiapu hoitaa ikkunaremontit suunnitelmista lähtien

Ikkunan valinnassa on otettava useita asioita huomioon. Lämmönläpäisevyydelle on omat nykymääräyksensä, jotka käytännössä edellyttävät sisäänaukeavan kolmilasisen ja umpiolasielementillisen MSE-ikkunamallin käyttöä. Näitä uudisrakentamista koskevia rakennusmääräyksiä on noudetettava soveltavin osin myös ikkunaremonttien kohdalla. Lisäksi kiinteistön ilmanvaihto asettaa omat vaatimuksensa ikkunarakenteille.

Jos Sinulla on ikkunaremontti suunnitelmissa, ole yhteydessä Munkkiniemen Remonttiapuun, niin teemme Sinulle veloituksetta ikkunaremonttisuunnitelman ja autamme myös juuri oikeiden rakennusmateriaalien valinnassa ja toimituksessa. Kanssamme tehdyt ikkunaremontit ovat lisäksi kotitalousvähennyskelpoisia, jolloin vot parhaimmillaan saada lähes 60% remonttikustannuksista verovähennykseen.